Làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ?
< Tất cả chủ đề

Làm cách nào tôi có thể rút tiền nếu nhiều tùy chọn gửi tiền đã được sử dụng?

Theo chính sách của chúng tôi về Chuyển tiền vào / Chuyển tiền ra (MIMO), số tiền rút phải được yêu cầu tối đa bằng số tiền gửi ban đầu bằng cách sử dụng phương thức tương tự như tiền gửi trước khi sử dụng bất kỳ phương thức rút tiền nào khác.

Nếu khoản tiền gửi được thực hiện bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, khoản hoàn trả sẽ được xử lý thông qua cùng một kênh cho đến số tiền gửi ban đầu.

Sau khi hoàn thành bước này, bạn có thể yêu cầu rút tiền đối với bất kỳ số tiền gửi còn lại nào bằng các phương thức khác.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.