Làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ?
< All Topics

Làm cách nào để thêm công cụ và biểu tượng vào MT5?

Để thêm công cụ hoặc biểu tượng vào cửa sổ Theo dõi thị trường MT5, vui lòng làm theo các bước tiếp theo:

  1. Nhấp chuột phải vào một công cụ, biểu tượng hoặc cặp tiền tệ ngẫu nhiên trên cửa sổ Theo dõi thị trường
  2. Click “Show All” in the small window that appeared

Sau đó, tất cả các biểu tượng và công cụ giao dịch sẽ xuất hiện trên cửa sổ Theo dõi thị trường và sẽ có sẵn để giao dịch.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.