Sẽ mất bao lâu để nhận được tiền rút của tôi?

Chúng tôi xử lý yêu cầu rút tiền của bạn trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, thời gian bạn nhận được tiền tùy thuộc vào phương thức rút tiền của bạn.

Bạn sẽ nhận được tiền trong cùng ngày đối với Ví điện tử, Ví tiền điện tử và chuyển khoản ngân hàng địa phương. Thường mất 2-14 ngày làm việc đối với chuyển khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ.

cung cấp bởi Tài liệu tốt hơn

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.