Làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ?
< Tất cả chủ đề

Bạn cung cấp mức chênh lệch nào?

Mức chênh lệch của chúng tôi bắt đầu từ 0,0 pip trên các Chuyên gia ngoại hối, tùy thuộc vào loại tài khoản được chọn. Bạn có thể bấm vào đây để xem các loại tài khoản chúng tôi cung cấp.

Tuy nhiên, để xem chênh lệch thời gian thực của một công cụ trong MT5:

  1. Đăng nhập vào tài khoản MT5 của bạn.
  2. Xác định vị trí cửa sổ Market Watch ở bên trái.
  3. Nhấp chuột phải vào một công cụ và chọn “Columns” -> “Spread” từ các tùy chọn.
  4. Giờ đây, số tiền chênh lệch sẽ xuất hiện ở dạng dấu thập phân dưới dạng một cột mới cho từng công cụ.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.