Làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ?
< Tất cả chủ đề

Làm cách nào để tạo một tài khoản giao dịch mới?

Để tạo tài khoản demo, hãy đăng nhập vào Khu vực thành viên của bạn, chọn “nền tảng” từ thanh bên và làm theo lời nhắc để mở tài khoản demo.

Để mở một tài khoản trực tiếp, quy trình cũng giống như vậy, nhưng bạn phải gửi tối thiểu 10 đô la và tùy chọn sẽ được kích hoạt cho hồ sơ của bạn.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.