Làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ?
< Tất cả chủ đề

How do I verify my account?

Xác minh hồ sơ Fx-k của bạn là một bước quan trọng trong quá trình đăng ký. Để tuân thủ các quy định và luật tài chính, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin và tài liệu nhất định để xác nhận danh tính và nơi cư trú của bạn.

Để xác minh danh tính của mình, bạn cần gửi tài liệu Bằng chứng nhận dạng (POI) đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Rõ ràng và có thể đọc được
 • Bao gồm số CMND, họ và tên, ngày tháng năm sinh của bạn
 • Tên đầy đủ khớp với tên trên tài liệu Bằng chứng cư trú (POR) và tài khoản Fx-k của bạn
 • Tất cả bốn góc của tài liệu đều có thể nhìn thấy
 • Hình ảnh và chữ ký rõ ràng
 • Một tài liệu hợp lệ do chính phủ ban hành
 • Hạn sử dụng cách ngày kiểm định ít nhất một tháng

Các tài liệu POI được chấp nhận bao gồm:

 • Hộ chiếu quốc tế
 • Chứng minh nhân dân/Giấy tờ
 • Bằng lái xe
 • Thẻ thường trú

Để xác minh nơi cư trú của bạn, bạn sẽ cần gửi tài liệu Bằng chứng về nơi cư trú (POR) đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Rõ ràng và có thể đọc được
 • Tên đầy đủ khớp với tên trên tài liệu POI và tài khoản Fx-k của bạn
 • Được cấp trong vòng 6 tháng gần đây
 • Chứa tên đầy đủ và địa chỉ cư trú của bạn (Hòm thư bưu điện không được chấp nhận)
 • Tất cả bốn góc của tài liệu đều có thể nhìn thấy
 • Được phát hành bởi một nguồn hợp lệ, độc lập và đáng tin cậy

Các tài liệu POR được chấp nhận bao gồm:

 • Hóa đơn tiện ích (điện, nước, ga, internet, điện thoại cố định)
 • Báo cáo ngân hàng gần đây
 • Hóa đơn thuế địa phương
 • Thư giới thiệu từ ngân hàng của bạn (nằm trong quốc gia cư trú của bạn)

Khi chúng tôi đã nhận và xem xét tài liệu của bạn, chúng tôi sẽ xác minh tài khoản của bạn trong vòng 24 giờ và gửi cho bạn email thông báo. Sau đó, bạn sẽ có thể gửi tiền và giao dịch trên nền tảng.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.