Làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ?
< Tất cả chủ đề

Can I deposit or withdraw from a friend or relative’s account?

Không được phép gửi tiền bằng nguồn tiền được đăng ký dưới tên người khác.

Để đảm bảo tính chính xác và tránh tranh chấp, tất cả các khoản tiền gửi phải được thực hiện bằng cách sử dụng các tùy chọn cấp vốn được đăng ký dưới tên riêng của bạn.

Vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để được hỗ trợ trong các trường hợp sau:

  • Trong trường hợp có vấn đề như EPS bị chặn hoặc thẻ ngân hàng
  • khó khăn trong việc rút tiền từ tài khoản đã được sử dụng để gửi tiền
  • bạn đã được yêu cầu xác minh quyền sở hữu tài khoản thanh toán, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để được hỗ trợ.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.