Tôi có thể rút lãi vốn qua thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ không?

Theo chính sách MIMO (tiền vào/tiền ra) của chúng tôi, chúng tôi chỉ có thể xử lý việc rút tiền tối đa bằng số tiền gửi ban đầu vào thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ. Bạn có thể rút lợi nhuận thông qua nhiều tùy chọn khác nhau, bao gồm ví trực tuyến hoặc ví tiền điện tử, chuyển khoản ngân hàng quốc tế hoặc chuyển khoản ngân hàng địa phương.

cung cấp bởi Tài liệu tốt hơn

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.