Làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ?
< Tất cả chủ đề

Can I use expert advisors?

Có, bạn có thể sử dụng người giao dịch tự động/rô-bốt hoặc chuyên gia tư vấn (EA) trên nền tảng máy tính để bàn MT5 của chúng tôi. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là EA dành riêng cho thiết bị đầu cuối giao dịch mà chúng được lập trình. EA cho MT4 không thể được sử dụng trên MT5 và ngược lại. Ngoài ra, EA được viết bằng mã MQL4 cho MT4 và MQL5 cho MT5.

Vui lòng đảm bảo rằng bạn đang sử dụng các chuyên gia cố vấn được phát triển cho nền tảng máy tính để bàn MT5.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.