Làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ?
< Tất cả chủ đề

Tôi có thể kiểm tra lịch sử giao dịch của mình không?

Bạn muốn kiểm tra lịch sử giao dịch của mình? Dễ thôi! Chỉ cần truy cập vào nền tảng giao dịch của bạn (máy tính để bàn hoặc thiết bị di động) và tìm tab “Lịch sử”. Trên thiết bị đầu cuối máy tính để bàn MT5, bạn sẽ tìm thấy nó trong phần hộp công cụ, ở phần dưới cùng. Trên ứng dụng di động MetaTrader, nó sẽ nằm trong tab Lịch sử ở phần dưới cùng.

Từ thiết bị đầu cuối MT5 trên máy tính để bàn, bạn có tùy chọn tải xuống lịch sử dưới dạng báo cáo bằng cách chỉ định ngày và chọn giữa bảng tính XML hoặc định dạng HTML.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.