Làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ?
< Tất cả chủ đề

Tôi có thể gửi tiền bằng loại tiền tệ nào?

Khi gửi tiền, bạn có tùy chọn sử dụng bất kỳ loại tiền tệ nào. Số tiền này sau đó sẽ được chuyển đổi thành loại tiền tệ cơ bản trong tài khoản của bạn. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là tỷ giá hối đoái có thể ảnh hưởng một chút đến số tiền gửi cuối cùng.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.