Làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ?
< All Topics

Tôi có thể chuyển tiền giữa các tài khoản giao dịch của mình không?

Có, bạn có thể chuyển tiền giữa các tài khoản giao dịch nếu chúng là của riêng bạn và đã được xác minh và kích hoạt.

Việc chuyển tiền có thể được thực hiện trong khu vực thành viên và được xử lý ngay lập tức. Nếu đồng tiền cơ sở của các tài khoản khác nhau, số tiền sẽ được chuyển đổi theo tỷ giá hối đoái nội bộ.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.