Làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ?
< Tất cả chủ đề

How long for withdrawal to reach my bank account?

Thời hạn của chuyển khoản ngân hàng quốc tế khác nhau tùy theo quốc gia đích và các ngân hàng trung gian có liên quan. Quá trình này có thể mất từ 5 ngày làm việc trong phạm vi Liên minh Châu Âu và tối đa 14 ngày đối với các quốc gia bên ngoài Liên minh Châu Âu.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.