Làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ?
< All Topics

Làm thế nào để tôi sử dụng một cố vấn chuyên gia?

Từ thiết bị đầu cuối MT5 trên máy tính, hãy làm theo các bước tiếp theo:

  • From the top menu, choose “File” -> “Open Data Folder”
  • Select “MQL5” folder -> “Experts” folder and add your expert advisor into this folder.
  • Restart your platform, your EA will appear in the “Navigator” window, into the “Expert Advisors” list.
  • Bạn có thể nhấp đúp vào EA của mình hoặc kéo và thả EA vào biểu đồ để khởi tạo.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.