Làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ?
< Tất cả chủ đề

Làm thế nào để tôi sử dụng một cố vấn chuyên gia?

Từ thiết bị đầu cuối MT5 trên máy tính, hãy làm theo các bước tiếp theo:

  • Từ menu trên cùng, chọn “Tệp” -> “Mở thư mục dữ liệu”
  • Chọn thư mục “MQL5” -> thư mục “Chuyên gia” và thêm cố vấn chuyên gia của bạn vào thư mục này.
  • Khởi động lại nền tảng của bạn, EA của bạn sẽ xuất hiện trong cửa sổ “Điều hướng”, trong danh sách “Chuyên gia cố vấn”.
  • Bạn có thể nhấp đúp vào EA của mình hoặc kéo và thả EA vào biểu đồ để khởi tạo.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.