Làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ?
< Tất cả chủ đề

Can I change the base currency of my trading account?

Khi bạn đã tạo một tài khoản giao dịch, bạn không thể thay đổi loại tiền cơ bản. Tuy nhiên, như một tùy chọn thay thế, bạn có khả năng tạo một tài khoản giao dịch mới bằng loại tiền tệ cơ sở ưa thích của mình thông qua Khu vực Thành viên của mình.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.