Làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ?
< Tất cả chủ đề

Làm cách nào tôi có thể đặt lại mật khẩu khu vực thành viên của mình?

Bạn có thể dễ dàng khôi phục mật khẩu đăng nhập Khu vực Thành viên của mình bằng cách thực hiện theo các bước sau:

  • Chuyển đến trang đăng nhập trên trang web của Fx-k và nhấp vào nút “Đăng nhập”.
  • Chọn tùy chọn có nội dung “Quên mật khẩu của bạn?” bên dưới nút “Đăng nhập”.
  • Nhập địa chỉ email được liên kết với tài khoản Fx-k của bạn và hoàn thành reCAPTCHA.
  • Làm theo hướng dẫn được cung cấp để xác minh danh tính của bạn, điều này có thể bao gồm nhận mã qua email hoặc SMS
  • Khi bạn đã xác minh thành công danh tính của mình, bạn sẽ được nhắc tạo mật khẩu mới.

Nếu bạn tiếp tục gặp khó khăn, vui lòng liên hệ với Nhóm hỗ trợ của Fx-k để được hỗ trợ.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.