Làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ?
< Tất cả chủ đề

I forgot my mt5 login password

Bạn quên mật khẩu đăng nhập MT5? Đừng lo lắng, bạn có thể dễ dàng lấy lại nó bằng cách làm theo các bước đơn giản sau:

  1. Đăng nhập vào Khu vực Thành viên của bạn và điều hướng đến menu Nền tảng.
  2. Chọn tài khoản MT5 mà bạn muốn đặt lại mật khẩu.
  3. Trong phần “Chi tiết”, nhấp vào “Cài đặt” và chọn tùy chọn Đặt lại mật khẩu.
  4. Bạn sẽ nhận được email có mật khẩu mới.

Nếu bạn không thể đặt lại mật khẩu của mình mặc dù đã thử nhiều lần, vui lòng liên hệ với nhóm Hỗ trợ của chúng tôi để được trợ giúp thêm.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.