Về chúng tôi

Chúng tôi đang thực hiện sứ mệnh mở cửa thị trường tài chính cho tất cả mọi người

Tham gia hành trình của chúng tôi trong việc thay đổi ngành bằng cách làm cho nó mang tính giáo dục, thú vị và hòa nhập

về chúng tôi
về chúng tôi

Chúng tôi đang thực hiện sứ mệnh mở cửa thị trường tài chính cho tất cả mọi người

Tham gia hành trình của chúng tôi trong việc thay đổi ngành bằng cách làm cho nó mang tính giáo dục, thú vị và hòa nhập

Chúng ta là ai

Fx-k là một nhà môi giới tài chính sáng tạo được thành lập vào năm 2022 bởi các chuyên gia lâu năm trong ngành.

Chúng tôi mong muốn biến thị trường tài chính trở thành một nơi toàn diện và giáo dục trao quyền cho khách hàng của chúng tôi, gặp gỡ họ tại các cuộc hội thảo trực tiếp trên khắp thế giới và giúp các đối tác của chúng tôi đạt được các mục tiêu tài chính của họ.

Chúng ta là ai

Fx-k là một nhà môi giới tài chính sáng tạo được thành lập vào năm 2022 bởi các chuyên gia lâu năm trong ngành.

Chúng tôi mong muốn biến thị trường tài chính trở thành một nơi toàn diện và giáo dục trao quyền cho khách hàng của chúng tôi, gặp gỡ họ tại các cuộc hội thảo trực tiếp trên khắp thế giới và giúp các đối tác của chúng tôi đạt được các mục tiêu tài chính của họ.

Tại sao chúng ta khác nhau?

Hai người sáng lập của chúng tôi là những nhà giao dịch đã chuyển sang lĩnh vực môi giới của ngành hơn một thập kỷ trước để gặp gỡ các nhà giao dịch khác và học thêm các kỹ thuật giao dịch, khi họ đang trên con đường thu thập thêm kiến thức và kỹ năng trong giao dịch trực tuyến.

Sau khi làm việc cho nhiều nhà môi giới ở hơn năm quốc gia khác nhau, họ nhận ra rằng ngành giao dịch trực tuyến không hoạt động hiệu quả đối với hầu hết các nhà giao dịch hiện tại và tương lai. Hoa hồng cao, thiếu sản phẩm và dịch vụ khách hàng chậm có thể khiến mọi người bắt đầu giao dịch trở nên phức tạp.

Chính vì vậy họ đã tạo ra Fx‑k: để phá vỡ các rào cản và mở cửa thị trường cho tất cả mọi người, tạo ra một nhà môi giới mà bạn có thể tin tưởng. Khách hàng là tài sản lớn nhất của chúng tôi và lòng trung thành của khách hàng là mục tiêu cuối cùng của chúng tôi.

về chúng tôi

Tại sao chúng ta khác nhau?

Hai người sáng lập của chúng tôi là những nhà giao dịch đã chuyển sang lĩnh vực môi giới của ngành hơn một thập kỷ trước để gặp gỡ các nhà giao dịch khác và học thêm các kỹ thuật giao dịch, khi họ đang trên con đường thu thập thêm kiến thức và kỹ năng trong giao dịch trực tuyến.

Sau khi làm việc cho nhiều nhà môi giới ở hơn năm quốc gia khác nhau, họ nhận ra rằng ngành giao dịch trực tuyến không hoạt động hiệu quả đối với hầu hết các nhà giao dịch hiện tại và tương lai. Hoa hồng cao, thiếu sản phẩm và dịch vụ khách hàng chậm có thể khiến mọi người bắt đầu giao dịch trở nên phức tạp.

Chính vì vậy họ đã tạo ra Fx‑k: để phá vỡ các rào cản và mở cửa thị trường cho tất cả mọi người, tạo ra một nhà môi giới mà bạn có thể tin tưởng. Khách hàng là tài sản lớn nhất của chúng tôi và lòng trung thành của khách hàng là mục tiêu cuối cùng của chúng tôi.

về chúng tôi

Hãy là một phần của một cái gì đó độc đáo. Tham gia Fx‑k

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.