Hội thảo

Tăng sức mạnh với hội thảo trên web của chúng tôi

Cho dù bạn đang bắt đầu mới hay muốn nâng cao kiến thức của mình, chúng tôi đều có hội thảo trực tuyến dành cho bạn.

Tăng sức mạnh với hội thảo trên web của chúng tôi

Cho dù bạn đang bắt đầu mới hay muốn nâng cao kiến thức của mình, chúng tôi đều có hội thảo trực tuyến dành cho bạn.

Nâng cao kiến thức giao dịch của bạn

Nhận quyền truy cập vào những hiểu biết sâu sắc về giao dịch có giá trị, trau chuốt chuyên môn giao dịch của bạn và nâng cao chiến lược của bạn dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia trong ngành với Fx-k hội thảo trực tuyến miễn phí.

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các hội thảo trực tuyến về ngoại hối hàng đầu, cung cấp chương trình đào tạo miễn phí để hỗ trợ bạn khi bạn bắt đầu hành trình giao dịch của mình.

Nâng cao kiến thức giao dịch của bạn

Nhận quyền truy cập vào những hiểu biết sâu sắc về giao dịch có giá trị, trau chuốt chuyên môn giao dịch của bạn và nâng cao chiến lược của bạn dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia trong ngành với Fx-k hội thảo trực tuyến miễn phí.

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các hội thảo trực tuyến về ngoại hối hàng đầu, cung cấp chương trình đào tạo miễn phí để hỗ trợ bạn khi bạn bắt đầu hành trình giao dịch của mình.

Lịch trình

Hội thảo trực tuyến sắp tới:

Sắp ra mắt

[NGÀY UTC]

[Tiêu đề hội thảo trên web]

[Tên người liên quan]

[Tiêu đề người liên quan]

Ngày
Giờ
Phút
Giây
🔴 Hội thảo trên web là <a href="https://www.youtube.com/@tryfxk/streams">sống</a>
  • [CHỦ ĐỀ 1]
  • [CHỦ ĐỀ 2]
  • [CHỦ ĐỀ 3]

Tăng kiến thức của bạn

Đội của chúng tôi

Geza Varkuti

Geza Varkuti

Attila Polyanszky

Attila Polyanszky

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung được cung cấp trong các hội thảo trực tuyến này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không được hiểu là lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Các quan điểm được trình bày chỉ là ý kiến cá nhân của (các) tác giả và cả mục tiêu đầu tư cũng như khả năng chấp nhận rủi ro của khán giả đều không được tính đến. Fx-k từ chối trách nhiệm đối với mọi tổn thất do thông tin được trình bày trong tài liệu này.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.