Làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ?
< Tất cả chủ đề

What is the minimum deposit or withdrawal amount?

KHÔNG CÓ số tiền gửi hoặc rút TỐI THIỂU cho tài khoản giao dịch của bạn. Tuy nhiên, bạn sẽ cần gửi tối thiểu 10 USD để mở tài khoản Trực tiếp đầu tiên của mình.

Ngoài ra, có thể có số tiền giao dịch tối thiểu tùy thuộc vào hệ thống thanh toán đã chọn.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.