Làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ?
< All Topics

Có bất kỳ khoản phí gửi hoặc rút tiền nào không?

Chúng tôi không áp dụng bất kỳ khoản phí bổ sung nào đối với các giao dịch gửi hoặc rút tiền. Tuy nhiên, có thể phát sinh một số khoản phí nhất định dựa trên phương thức giao dịch được sử dụng. Ví dụ: chuyển khoản ngân hàng quốc tế có thể bao gồm phí từ các ngân hàng trung gian và tài trợ thông qua tiền điện tử có thể bao gồm phí gas.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.