Paano tayo makakatulong?
< Lahat ng Paksa

Are there any deposit or withdrawal fees?

Hindi kami nagpapataw ng anumang karagdagang singil para sa mga transaksyon sa deposito o withdrawal. Gayunpaman, posibleng magkaroon ng ilang mga bayarin batay sa paraan ng transaksyong ginamit. Halimbawa, ang mga internasyonal na bank wire transfer ay maaaring may kasamang mga bayarin mula sa mga intermediary na bangko, at ang pagpopondo sa pamamagitan ng cryptocurrency ay maaaring may kasamang mga bayarin sa gas.

Salamat sa pagbisita Fx-k

Kinukumpirma ko ang aking interes sa pagbisita sa website na ito nang walang anumang paunang pangangalap at kinukumpirma ko na hindi ako nakatanggap ng anumang hindi awtorisadong direktang aktibidad sa marketing sa aking bansang tinitirhan.

Salamat sa pagbisita Fx-k

Kinukumpirma ko ang aking interes sa pagbisita sa website na ito nang walang anumang paunang pangangalap at kinukumpirma ko na hindi ako nakatanggap ng anumang hindi awtorisadong direktang aktibidad sa marketing sa aking bansang tinitirhan.

Salamat sa pagbisita Fx-k

Kinukumpirma ko ang aking interes sa pagbisita sa website na ito nang walang anumang paunang pangangalap at kinukumpirma ko na hindi ako nakatanggap ng anumang hindi awtorisadong direktang aktibidad sa marketing sa aking bansang tinitirhan.