Làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ?
< All Topics

Làm thế nào để tôi thực hiện khoản tiền gửi đầu tiên của mình?

Making your first deposit with Fx-k is easy once your account has been verified. Simply log into the member area and from the sidebar select “funds” -> “deposit”.

Từ đó, bạn sẽ có nhiều phương thức nạp tiền để lựa chọn, bao gồm thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, chuyển khoản ngân hàng quốc tế và địa phương, cũng như các tùy chọn trực tuyến và ví tiền điện tử. Các tùy chọn này có thể khác nhau tùy thuộc vào vị trí của bạn.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.