Làm thế nào để tôi thực hiện khoản tiền gửi đầu tiên của mình?

Thực hiện khoản tiền gửi đầu tiên của bạn với Fx-k thật dễ dàng sau khi tài khoản của bạn đã được xác minh. Chỉ cần đăng nhập vào khu vực thành viên và từ thanh bên chọn “tiền” -> “tiền gửi”.

Từ đó, bạn sẽ có nhiều phương thức nạp tiền để lựa chọn, bao gồm thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, chuyển khoản ngân hàng quốc tế và địa phương, cũng như các tùy chọn trực tuyến và ví tiền điện tử. Các tùy chọn này có thể khác nhau tùy thuộc vào vị trí của bạn.

cung cấp bởi Tài liệu tốt hơn

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.