Làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ?
< Tất cả chủ đề

How do I see the opening and closing prices on the chart?

Để xem giá mở và đóng trên biểu đồ của bạn, bạn có thể tham khảo giá BÁN và BID. Lệnh mua được mở ở giá BÁN và đóng ở giá BÁN, trong khi lệnh bán được mở ở giá BID và đóng ở giá BÁN.

Theo mặc định, dòng BID là dòng duy nhất hiển thị trên biểu đồ.

Để hiển thị dòng ASK, nhấp chuột phải vào biểu đồ và vào “Properties” -> “Show” -> “Show ASK price line”.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.