Làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ?
< Tất cả chủ đề

Bắt đầu giao dịch với Fx-k

Bắt đầu giao dịch trên Fx-k là một quá trình đơn giản. Dưới đây là năm bước đơn giản giúp bạn thiết lập tài khoản và bắt đầu giao dịch.

Bước 1: Đăng ký và mở tài khoản của bạn

Bạn có thể đăng ký tài khoản Fx-k bằng một trong các phương pháp được cung cấp.

Bước 2: Xác minh hồ sơ của bạn

Để đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính, cần xác minh hồ sơ Fx-k của bạn bằng cách hoàn thành các hành động sau:

  • Xác minh địa chỉ email và số điện thoại của bạn.
  • Hoàn thành biểu mẫu Hồ sơ kinh tế.
  • Gửi Bằng chứng nhận dạng (POI) và Bằng chứng cư trú (POR).
Bước 3: Thực hiện khoản tiền gửi đầu tiên của bạn

Sau khi tài khoản của bạn được xác minh, bạn có thể thực hiện khoản tiền gửi đầu tiên và bắt đầu giao dịch. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách truy cập khu vực thành viên, chọn 'Gửi tiền' và chọn phương thức nạp tiền ưa thích của bạn.

Bước 4: Tìm hiểu về trạm giao dịch của chúng tôi

Fx-k cung cấp phần mềm đầu cuối giao dịch MetaTrader 5 (MT5), có khả năng vượt trội so với MetaTrader 4. Chúng bao gồm các tính năng kiểm tra lại và DOM (độ sâu của thị trường). Bạn có thể truy cập phần mềm đầu cuối giao dịch từ PC, web giao dịch viên, Android hoặc iPhone.

Bước 5: Bắt đầu giao dịch

Bây giờ bạn đã thiết lập tài khoản, nạp tiền và tìm hiểu về trạm giao dịch, bạn có thể bắt đầu giao dịch. Hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về cách bắt đầu giao dịch để biết thêm thông tin hữu ích.

Đó là nó! Chúng tôi hy vọng thông tin này hữu ích trong việc giúp bạn bắt đầu giao dịch trên Fx-k.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.