Paano tayo makakatulong?
< Lahat ng Paksa

How can I withdraw if multiple deposit options were used?

Ayon sa aming patakaran sa Money In / Money Out (MIMO), ang mga withdrawal ay dapat hilingin hanggang sa paunang halaga ng deposito gamit ang parehong paraan tulad ng deposito bago gumamit ng anumang iba pang paraan ng pag-withdraw.

Kung ang deposito ay ginawa gamit ang isang credit/debit card, ang refund ay dapat iproseso sa parehong channel hanggang sa unang halaga ng deposito.

Kapag nakumpleto na ang hakbang na ito, maaari kang humiling ng mga withdrawal para sa anumang natitirang halaga ng deposito gamit ang ibang mga pamamaraan.

Salamat sa pagbisita Fx-k

Kinukumpirma ko ang aking interes sa pagbisita sa website na ito nang walang anumang paunang pangangalap at kinukumpirma ko na hindi ako nakatanggap ng anumang hindi awtorisadong direktang aktibidad sa marketing sa aking bansang tinitirhan.

Salamat sa pagbisita Fx-k

Kinukumpirma ko ang aking interes sa pagbisita sa website na ito nang walang anumang paunang pangangalap at kinukumpirma ko na hindi ako nakatanggap ng anumang hindi awtorisadong direktang aktibidad sa marketing sa aking bansang tinitirhan.

Salamat sa pagbisita Fx-k

Kinukumpirma ko ang aking interes sa pagbisita sa website na ito nang walang anumang paunang pangangalap at kinukumpirma ko na hindi ako nakatanggap ng anumang hindi awtorisadong direktang aktibidad sa marketing sa aking bansang tinitirhan.