เราสามารถช่วยได้อย่างไร?
< All Topics

ฉันจะถอนได้อย่างไรหากใช้ตัวเลือกการฝากหลายตัว?

ตามนโยบายของเราเกี่ยวกับเงินเข้า / เงินออก (MIMO) การถอนจะต้องร้องขอถึงจำนวนเงินฝากเริ่มต้นโดยใช้วิธีการเดียวกับการฝากก่อนที่จะใช้วิธีถอนเงินอื่น ๆ

หากทำการฝากเงินโดยใช้บัตรเครดิต/เดบิต การคืนเงินควรดำเนินการผ่านช่องทางเดียวกันจนถึงจำนวนเงินฝากเริ่มต้น

เมื่อขั้นตอนนี้เสร็จสิ้น คุณสามารถขอถอนเงินสำหรับจำนวนเงินฝากที่เหลืออยู่โดยใช้วิธีอื่น

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม Fx-k

ฉันยืนยันความสนใจในการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องมีการชักชวนใด ๆ ล่วงหน้า และฉันยืนยันว่าฉันยังไม่ได้รับกิจกรรมการตลาดทางตรงที่ไม่ได้รับอนุญาตในประเทศที่พำนักของฉัน

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม Fx-k

ฉันยืนยันความสนใจในการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องมีการชักชวนใด ๆ ล่วงหน้า และฉันยืนยันว่าฉันยังไม่ได้รับกิจกรรมการตลาดทางตรงที่ไม่ได้รับอนุญาตในประเทศที่พำนักของฉัน

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม Fx-k

ฉันยืนยันความสนใจในการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องมีการชักชวนใด ๆ ล่วงหน้า และฉันยืนยันว่าฉันยังไม่ได้รับกิจกรรมการตลาดทางตรงที่ไม่ได้รับอนุญาตในประเทศที่พำนักของฉัน