เราสามารถช่วยได้อย่างไร?
< หัวข้อทั้งหมด

Can I deposit if I have a negative balance?

ได้ คุณสามารถทำการฝากเงินได้แม้ว่ายอดเงินของคุณจะติดลบก็ตาม อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ติดต่อทีมสนับสนุนของเราและขอให้รีเซ็ตยอดคงเหลือเป็นศูนย์ก่อนทำการฝากเงิน

เราให้การป้องกันยอดคงเหลือติดลบเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่สูญเสียเงินมากกว่าที่คุณมีในบัญชีของคุณ แม้ในกรณีที่เกิดความผันผวนหรือช่องว่างของตลาดอย่างกะทันหัน

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม Fx-k

ฉันยืนยันความสนใจในการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องมีการชักชวนใด ๆ ล่วงหน้า และฉันยืนยันว่าฉันยังไม่ได้รับกิจกรรมการตลาดทางตรงที่ไม่ได้รับอนุญาตในประเทศที่พำนักของฉัน

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม Fx-k

ฉันยืนยันความสนใจในการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องมีการชักชวนใด ๆ ล่วงหน้า และฉันยืนยันว่าฉันยังไม่ได้รับกิจกรรมการตลาดทางตรงที่ไม่ได้รับอนุญาตในประเทศที่พำนักของฉัน

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม Fx-k

ฉันยืนยันความสนใจในการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องมีการชักชวนใด ๆ ล่วงหน้า และฉันยืนยันว่าฉันยังไม่ได้รับกิจกรรมการตลาดทางตรงที่ไม่ได้รับอนุญาตในประเทศที่พำนักของฉัน