เราสามารถช่วยได้อย่างไร?
< หัวข้อทั้งหมด

What trading account should I open?

เรามีประเภทบัญชีดังต่อไปนี้:

  1. บัญชี Standard โดยมีสเปรดเฉลี่ย 0.8 pips สำหรับ EUR/USD
  2. บัญชีพรีเมียมที่มีสเปรดเฉลี่ย 0.7 pips สำหรับ EUR/USD
  3. บัญชี Raw โดยมีสเปรดเฉลี่ย 0.2 pips สำหรับ EUR/USD

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรด คลิกที่นี่.

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม Fx-k

ฉันยืนยันความสนใจในการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องมีการชักชวนใด ๆ ล่วงหน้า และฉันยืนยันว่าฉันยังไม่ได้รับกิจกรรมการตลาดทางตรงที่ไม่ได้รับอนุญาตในประเทศที่พำนักของฉัน

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม Fx-k

ฉันยืนยันความสนใจในการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องมีการชักชวนใด ๆ ล่วงหน้า และฉันยืนยันว่าฉันยังไม่ได้รับกิจกรรมการตลาดทางตรงที่ไม่ได้รับอนุญาตในประเทศที่พำนักของฉัน

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม Fx-k

ฉันยืนยันความสนใจในการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องมีการชักชวนใด ๆ ล่วงหน้า และฉันยืนยันว่าฉันยังไม่ได้รับกิจกรรมการตลาดทางตรงที่ไม่ได้รับอนุญาตในประเทศที่พำนักของฉัน