Paano tayo makakatulong?
< Lahat ng Paksa

How do I see the opening and closing prices on the chart?

Upang tingnan ang mga presyo ng pagbubukas at pagsasara sa iyong chart, maaari kang sumangguni sa mga presyo ng ASK at BID. Binubuksan ang isang order sa pagbili sa presyo ng ASK at isinara sa presyo ng BID, habang ang isang order sa pagbebenta ay binuksan sa presyo ng BID at isinara sa presyo ng ASK.

Bilang default, ang BID line lang ang nakikita sa chart.

Upang ipakita ang linya ng ASK, i-right-click ang chart at pumunta sa “Properties” -> “Show” -> “Show ASK price line”.

Salamat sa pagbisita Fx-k

Kinukumpirma ko ang aking interes sa pagbisita sa website na ito nang walang anumang paunang pangangalap at kinukumpirma ko na hindi ako nakatanggap ng anumang hindi awtorisadong direktang aktibidad sa marketing sa aking bansang tinitirhan.

Salamat sa pagbisita Fx-k

Kinukumpirma ko ang aking interes sa pagbisita sa website na ito nang walang anumang paunang pangangalap at kinukumpirma ko na hindi ako nakatanggap ng anumang hindi awtorisadong direktang aktibidad sa marketing sa aking bansang tinitirhan.

Salamat sa pagbisita Fx-k

Kinukumpirma ko ang aking interes sa pagbisita sa website na ito nang walang anumang paunang pangangalap at kinukumpirma ko na hindi ako nakatanggap ng anumang hindi awtorisadong direktang aktibidad sa marketing sa aking bansang tinitirhan.