Jak możemy pomóc?
< All Topics

Jak zobaczyć ceny otwarcia i zamknięcia na wykresie?

Aby zobaczyć ceny otwarcia i zamknięcia na wykresie, możesz odnieść się do cen ASK i BID. Zlecenie kupna jest otwierane po cenie ASK i zamykane po cenie BID, natomiast zlecenie sprzedaży jest otwierane po cenie BID i zamykane po cenie ASK.

Domyślnie linia BID jest jedyną widoczną na wykresie.

To display the ASK line, right-click the chart and go to “Properties” -> “Show” -> “Show ASK price line”.

Dziękujemy za wizytę Fx-k

Potwierdzam moje zainteresowanie odwiedzeniem tej witryny bez uprzedniego namawiania i potwierdzam, że nie otrzymałem żadnych nieautoryzowanych działań marketingu bezpośredniego w moim kraju zamieszkania.

Dziękujemy za wizytę Fx-k

Potwierdzam moje zainteresowanie odwiedzeniem tej witryny bez uprzedniego namawiania i potwierdzam, że nie otrzymałem żadnych nieautoryzowanych działań marketingu bezpośredniego w moim kraju zamieszkania.

Dziękujemy za wizytę Fx-k

Potwierdzam moje zainteresowanie odwiedzeniem tej witryny bez uprzedniego namawiania i potwierdzam, że nie otrzymałem żadnych nieautoryzowanych działań marketingu bezpośredniego w moim kraju zamieszkania.