Công cụ

Máy tính gộp

Sử dụng máy tính gộp Fx-k. Khi lợi nhuận gộp, bạn kiếm được tiền lãi không chỉ từ khoản đầu tư ban đầu mà còn từ vốn tái đầu tư, dẫn đến tăng trưởng theo cấp số nhân theo thời gian

Máy tính gộp

Sử dụng máy tính gộp Fx-k. Khi lợi nhuận gộp, bạn kiếm được tiền lãi không chỉ từ khoản đầu tư ban đầu mà còn từ vốn tái đầu tư, dẫn đến tăng trưởng theo cấp số nhân theo thời gian

Hãy làm phép toán

Máy tính lãi kép hoạt động như thế nào?

Lãi kép được xác định theo thời gian gộp, có thể xảy ra hàng ngày, hàng tháng hoặc hàng năm và được nhân với số kỳ đang được xem xét.

Ví dụ: giả sử bạn có lãi suất hàng năm là 10%, ghép lãi trong 2 năm, với khoản đầu tư ban đầu là $100. Trong năm đầu tiên, lợi nhuận sẽ là $10 (trong tổng số $100), và trong năm thứ hai, sẽ là $11 (trong tổng số $110), dẫn đến tổng lợi nhuận là $121. Điều này trái ngược với khoản đầu tư không gộp, trong đó bạn sẽ kiếm được lợi nhuận cố định $10 mỗi năm, dẫn đến tổng lợi nhuận chỉ là $120.

Công thức tính lãi kép là:

FV = P(1 + r/n)không có

trong đó FV là Giá trị Tương lai của khoản đầu tư của bạn; P là Tiền gốc hoặc tiền gửi ban đầu; r là Lãi suất; n là số lần khoản đầu tư được gộp trong một kỳ; t là số kỳ.

Đa dạng hóa các khoản đầu tư của bạn

Khám phá những cách khác nhau để giao dịch và đầu tư với Fx-k

Forex với tốc độ ánh sáng

Giao dịch khôn ngoan hơn với các mặt hàng quý giá

Chọn tài khoản của bạn và tận hưởng mức chênh lệch thấp nhất trên thị trường

Có, tiền của bạn được an toàn

Thời gian là tiền bạc, nhanh lên!

Tham gia Fx-k hôm nay, nó miễn phí

Câu hỏi thường gặp về Máy tính lãi kép

Máy tính cho phép người dùng dự đoán mức tăng trưởng đầu tư của họ theo thời gian, đưa ra các quyết định sáng suốt để đạt được các mục tiêu tài chính dài hạn.
Cố gắng Fx-k Hiện nay

Có, máy tính hỗ trợ nhiều tần số gộp khác nhau, mang lại sự linh hoạt cho các chiến lược đầu tư đa dạng.
Cố gắng Fx-k Hiện nay

Tuyệt đối. Với giao diện trực quan và thông tin đầu vào đơn giản, máy tính này phù hợp với cả nhà đầu tư mới làm quen và nhà đầu tư có kinh nghiệm, giúp tất cả mọi người đều có thể tiếp cận việc lập kế hoạch tài chính.
Cố gắng Fx-k Hiện nay

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.