Tôi có thể chuyển tiền từ tài khoản giao dịch của mình sang tài khoản giao dịch của khách hàng khác không?

Không được phép chuyển tiền từ tài khoản giao dịch của khách hàng này sang tài khoản của khách hàng khác. Chính sách này được đưa ra để ngăn ngừa tranh chấp và đảm bảo rằng tất cả tiền được rút thông qua phương thức gửi tiền ban đầu. Điều này đảm bảo việc lưu giữ hồ sơ phù hợp và độ chính xác trong quá trình rút tiền.

cung cấp bởi Tài liệu tốt hơn

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.

Cảm ơn bạn đã đến thăm Fx-k

Tôi xác nhận sự quan tâm của tôi khi truy cập trang web này mà không có bất kỳ lời mời chào nào trước đó và tôi xác nhận rằng tôi không nhận được bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp trái phép nào ở quốc gia cư trú của tôi.