Hello!
Paano tayo makakatulong?

General & account

How and when can I contact you?
How can I verify my phone number?
What is proof of identity?

Deposits & withdrawals

How can I make a deposit?
How can I cancel a withdrawal?
What is SWIFT and IBAN?

pangangalakal

Can I open a ‘Demo account’?
How can I see my trading history?
What is margin?

Troubleshooting

Problems with phone verification
I can’t log in to my account
How can I submit a complaint?

Salamat sa pagbisita Fx-k

Kinukumpirma ko ang aking interes sa pagbisita sa website na ito nang walang anumang paunang pangangalap at kinukumpirma ko na hindi ako nakatanggap ng anumang hindi awtorisadong direktang aktibidad sa marketing sa aking bansang tinitirhan.

Salamat sa pagbisita Fx-k

Kinukumpirma ko ang aking interes sa pagbisita sa website na ito nang walang anumang paunang pangangalap at kinukumpirma ko na hindi ako nakatanggap ng anumang hindi awtorisadong direktang aktibidad sa marketing sa aking bansang tinitirhan.

Salamat sa pagbisita Fx-k

Kinukumpirma ko ang aking interes sa pagbisita sa website na ito nang walang anumang paunang pangangalap at kinukumpirma ko na hindi ako nakatanggap ng anumang hindi awtorisadong direktang aktibidad sa marketing sa aking bansang tinitirhan.