ฉันสามารถฝากหรือถอนเงินจากบัญชีของเพื่อนหรือญาติได้หรือไม่?

ไม่อนุญาตให้ทำการฝากเงินโดยใช้แหล่งเงินทุนที่ลงทะเบียนในนามของบุคคลอื่น

เพื่อความถูกต้องและหลีกเลี่ยงข้อพิพาท การฝากเงินทั้งหมดต้องทำโดยใช้ตัวเลือกการระดมทุนที่ลงทะเบียนในชื่อของคุณเอง

โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเราเพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีต่อไปนี้:

  • ในกรณีที่เกิดปัญหาเช่น EPS หรือบัตรธนาคารที่ถูกบล็อก
  • ความยุ่งยากในการถอนเงินจากบัญชีที่ใช้ฝากเงิน
  • ระบบขอให้คุณยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชีการชำระเงิน โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเราเพื่อขอความช่วยเหลือ

ขับเคลื่อนโดย BetterDocs

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม Fx-k

ฉันยืนยันความสนใจในการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องมีการชักชวนใด ๆ ล่วงหน้า และฉันยืนยันว่าฉันยังไม่ได้รับกิจกรรมการตลาดทางตรงที่ไม่ได้รับอนุญาตในประเทศที่พำนักของฉัน

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม Fx-k

ฉันยืนยันความสนใจในการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องมีการชักชวนใด ๆ ล่วงหน้า และฉันยืนยันว่าฉันยังไม่ได้รับกิจกรรมการตลาดทางตรงที่ไม่ได้รับอนุญาตในประเทศที่พำนักของฉัน

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม Fx-k

ฉันยืนยันความสนใจในการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องมีการชักชวนใด ๆ ล่วงหน้า และฉันยืนยันว่าฉันยังไม่ได้รับกิจกรรมการตลาดทางตรงที่ไม่ได้รับอนุญาตในประเทศที่พำนักของฉัน