ฉันสามารถโอนเงินจากบัญชีซื้อขายของฉันไปยังบัญชีซื้อขายของลูกค้ารายอื่นได้หรือไม่?

ไม่อนุญาตให้โอนเงินจากบัญชีซื้อขายของลูกค้ารายหนึ่งไปยังบัญชีของลูกค้ารายอื่น นโยบายนี้มีไว้เพื่อป้องกันข้อพิพาทและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงินทั้งหมดถูกถอนออกด้วยวิธีฝากดั้งเดิม สิ่งนี้รับประกันการเก็บบันทึกที่เหมาะสมและความถูกต้องในระหว่างกระบวนการถอนเงิน

ขับเคลื่อนโดย BetterDocs

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม Fx-k

ฉันยืนยันความสนใจในการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องมีการชักชวนใด ๆ ล่วงหน้า และฉันยืนยันว่าฉันยังไม่ได้รับกิจกรรมการตลาดทางตรงที่ไม่ได้รับอนุญาตในประเทศที่พำนักของฉัน

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม Fx-k

ฉันยืนยันความสนใจในการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องมีการชักชวนใด ๆ ล่วงหน้า และฉันยืนยันว่าฉันยังไม่ได้รับกิจกรรมการตลาดทางตรงที่ไม่ได้รับอนุญาตในประเทศที่พำนักของฉัน

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม Fx-k

ฉันยืนยันความสนใจในการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องมีการชักชวนใด ๆ ล่วงหน้า และฉันยืนยันว่าฉันยังไม่ได้รับกิจกรรมการตลาดทางตรงที่ไม่ได้รับอนุญาตในประเทศที่พำนักของฉัน