คลังเก็บ: สนับสนุน

Can I open an islamic account?

Yes, you can open an Islamic account. We offer Islamic accounts for traders who observe Sharia law and reside in Islamic countries. These accounts, also known as swap-free accounts, do not credit or withdraw swap from the trading account. While…

My expert advisor is not working

If the expert advisor is not working after the upload, check first if algorithmic trading is allowed in your MT5 platform by going to “Tools” -> “Options” -> “Experts Advisors” tab -> flag the “Allow algorithmic trading” option. Make sure…

I forgot my mt5 login password

Forgot your MT5 login password? Don’t worry, you can easily retrieve it by following these simple steps: If you’re unable to reset your password despite multiple attempts, please reach out to our Support team for additional help.

Can I use expert advisors?

Yes, you can use robot/auto traders or expert advisors (EAs) on our MT5 desktop platform. However, it is important to note that EAs are specific to the trading terminal they are programmed for. EAs for MT4 cannot be used on…

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม Fx-k

ฉันยืนยันความสนใจในการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องมีการชักชวนใด ๆ ล่วงหน้า และฉันยืนยันว่าฉันยังไม่ได้รับกิจกรรมการตลาดทางตรงที่ไม่ได้รับอนุญาตในประเทศที่พำนักของฉัน

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม Fx-k

ฉันยืนยันความสนใจในการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องมีการชักชวนใด ๆ ล่วงหน้า และฉันยืนยันว่าฉันยังไม่ได้รับกิจกรรมการตลาดทางตรงที่ไม่ได้รับอนุญาตในประเทศที่พำนักของฉัน

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม Fx-k

ฉันยืนยันความสนใจในการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องมีการชักชวนใด ๆ ล่วงหน้า และฉันยืนยันว่าฉันยังไม่ได้รับกิจกรรมการตลาดทางตรงที่ไม่ได้รับอนุญาตในประเทศที่พำนักของฉัน